BIP - OPS Dzierżoniów

Nagłówek BIP - rodzina
Tytuł

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci, w miejscu zamieszkania klientów OPS na terenie miasta Dzierżoniowa w okresie od 01-01-2019r. do 31-12-2019.

Tryb
Przetarg nieograniczony
Typ
Usługa
Data zamieszczenia postępowania 21.09.2018 13:20:43
Termin składania ofert
01.10.2018 10:00
Uwagi

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 24 sierpnia 2017r. poz. 1579).

Kryteria oceny ofert: cena 60% i doświadczenie wykonawcy 40%


Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (PDF 342 KB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF 188 KB)

Informacja z otwarcia dodatkowych ofert cenowych (PDF 184 KB)

Protokół postępowania przetargowego z czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF 236KB)

Pliki
Osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Grzelka
Osoba publikująca: Bartłomiej Magdziarz
Data publikacji: 2018-09-21 13:20:43
Data modyfikacji: 2018-10-08 14:46:46
Liczba odsłon: 161
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmian
08.10.2018 14:46:46Bartłomiej Magdziarzedycja strony
08.10.2018 14:46:46Bartłomiej Magdziarzzałącznik został dodany
05.10.2018 14:41:36Bartłomiej Magdziarzedycja strony
05.10.2018 14:39:22Bartłomiej Magdziarzedycja strony
05.10.2018 14:39:22Bartłomiej Magdziarzzałącznik został dodany
01.10.2018 16:27:38Bartłomiej Magdziarzedycja strony
01.10.2018 16:27:38Bartłomiej Magdziarzzałącznik został dodany
21.09.2018 13:20:43Bartłomiej Magdziarzdodano stronę