BIP - OPS Dzierżoniów

Nagłówek BIP - rodzina
Tytuł Data dodania Typ
Sprawozdania / Raporty 08.05.2019 10:42 Prosta strona
Plan postępowań o udzielenie zamówień 08.05.2019 10:24 Prosta strona
Zaproszenie do współpracy OPS. 341.7912.2018 28.12.2018 09:29 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Przetarg na „Świadczenie usług w postaci schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta Dzierżoniów” w 2019r. 14.11.2018 12:22 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci, w miejscu zamieszkania klientów OPS na terenie miasta Dzierżoniowa w okresie od 01-01-2019r. do 31-12-2019. 21.09.2018 13:20 Zamówienie publiczne
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów OPS na terenie miasta Dzierżoniowa w okresie od 01-01-2019r. do 31-12-2019. 21.09.2018 13:08 Zamówienie publiczne
Przetarg na „Świadczenie usług w postaci schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta Dzierżoniów” 19.06.2018 08:26 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Dostęp do informacji publicznej 28.05.2018 13:27 Prosta strona
Ochrona danych 28.05.2018 13:21 Prosta strona
Pracownik socjalny Agnieszka Jeżowska - obsługiwany rejon 17.05.2018 13:20 Prosta strona
Pracownik socjalny - obsługiwany rejon 17.05.2018 13:19 Prosta strona
Pracownik socjalny Renata Jurewicz - obsługiwany rejon 17.05.2018 13:16 Prosta strona
Pracownik socjalny Sylwia Rajter - obsługiwany rejon 17.05.2018 13:12 Prosta strona
Plan postępowań o udzielenie zamówień / Sprawozdania / Raporty 12.02.2018 14:30 Prosta strona
Zaproszenie do współpracy OPS.341.162.2018 11.01.2018 13:12 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Zaproszenie do współpracy OPS. 341.6823.2017 22.12.2017 11:30 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci, w miejscu zamieszkania klientów OPS na terenie miasta Dzierżoniowa w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018. 23.11.2017 12:47 Zamówienie publiczne
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów OPS na terenie miasta Dzierżoniowa w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018. 23.10.2017 21:34 Zamówienie publiczne
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi 18.09.2017 14:22 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe - "Przeprowadzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Dzierżoniowie" 27.06.2017 12:48 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi 19.06.2017 14:18 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klientów OPS na terenie miasta Dzierżoniowa w okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017. 27.10.2016 14:37 Zamówienie publiczne
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów OPS na terenie miasta Dzierżoniowa w okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017. 14.10.2016 16:41 Zamówienie publiczne
Obsługa prawna OPS I-XII 2016r. 07.01.2016 14:19 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Dzierżoniowa w okresie od 01-01-2016r. do 31-12-2016r. 03.12.2015 15:19 Zamówienie publiczne
Wyjaśnienie treści SIWZ 13.11.2015 15:29 Prosta strona
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta OPS na terenie miasta Dzierżoniowa w okresie od 28-01-2016r. do 31-12-2016r 04.11.2015 12:19 Zamówienie publiczne
Zespół ds. świadczeń z pomocy społecznej 10.09.2015 10:44 Prosta strona
Dział Pomocy Środowiskowej 10.09.2015 10:20 Prosta strona
Zespół ds asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy 16.06.2015 13:21 Prosta strona

Strony