BIP - OPS Dzierżoniów

Nagłówek BIP - rodzina

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U.2017 poz. 1579 przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

usługi opiekuńcze

w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

1.000.000

IV kwartał 2018

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Bartłomiej Magdziarz
Osoba publikująca: Bartłomiej Magdziarz
Data publikacji: 2018-02-12 14:30:44
Data modyfikacji: 2018-02-12 14:39:59
Liczba odsłon: 290
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmian
12.02.2018 14:39:59Bartłomiej Magdziarzedycja strony
12.02.2018 14:38:39Bartłomiej Magdziarzedycja strony
12.02.2018 14:36:29Bartłomiej Magdziarzedycja strony
12.02.2018 14:34:57Bartłomiej Magdziarzedycja strony
12.02.2018 14:33:18Bartłomiej Magdziarzedycja strony
12.02.2018 14:33:18Bartłomiej Magdziarzedycja strony
12.02.2018 14:33:18Bartłomiej Magdziarzedycja strony
12.02.2018 14:30:44Bartłomiej Magdziarzdodano stronę